Print this page
 

Styret 2020
c
 

Formann: Harald Moen tlf 911 70728
harmo@live.no

Postadresse:Lillehammer Veterankorps
Postboks 399
2602 Lillehammer

Mail til sekretær:   veterankorpslillehammer@gmail.com
Organisasjonsnummer: 987984929
Bankkontonr.: 2000 20 80029

Nestformann: Jonny Slåen
Sekretær:        Iselin Kalstrup
Kasserer:        Johanne Knutsen

Styremedlem: Øyvind Sandberg
Styremedlem: Vidar Hansen
Varamedlem:  Bjørn Kåre Olsen

Varamedlem:  Kristian Arnesen

Korpssjef:       Bjørn Bergh
Tillitsmann:    Johanne Knutsen

Revisorer:       Harald Johnsen og Svein Øversveen
Valgkomite:    Jan Tore nymoen og Ole Magnus Engh