Lillehammer  Veterankorps
LILLEHAMMER VETERANKORPS
 • STØTTEMEDLEMSSKAP    • OPPDRAG/KONSERTER    • OM LVK    • TERMINLISTE 2020    • DUGNADER    • STYRET    • MEDLEMMER    • INFO    • BILDER     • Gjestebok  

 

 

   STYRET

Snarveier:
Antall besøk på siden: 211 893

 

 Styret 2019
 

Formann: Harald Moen tlf 911 70728
harmo@live.no

Postadresse:Lillehammer Veterankorps
Postboks 399
2602 Lillehammer

Mail til sekretær:   veterankorpslillehammer@gmail.com
Organisasjonsnummer: 987984929
Bankkontonr.: 2000 20 80029

Nestformann: Jonny Slåen, Jørstadmoveien 243 , 2608 Lillehammer
Sekretær:       Jan Tore Nymoen, Smestadenga 13, 2619 Lillehammer
Kasserer:        Johanne Knutsen, 
B.Lundgårdsgate 24, 2608 lillehammer
Styremedlem: Øyvind Sandberg, Holsjordet 40, 2613 Lillehammer
Styremedlem: Vidar Hansen, Bryggeveien 21,2609 Lillehammer
Varamedlem:  Bjørn Kåre Olsen, Furubakken 27, 2609 Lillehammer

Varamedlem:  Ole Magnus Engh, Åsmarkvegen 115, 2614 Lillehammer

Korpssjef:       Bjørn Bergh, Hellinga 2, 2608 Lillehammer
Tillitsmann:    Johanne Knutsen,B.Lundgårdsgate 24, 2608 lillehammer

Revisorer:   Harald Johnsen og Svein Øversveen
Valgkomite: Jon Erik Rekdal og Anders Lund

 

 

 

 

 

 Utskriftsvennlig versjon